Novosti

Kategorije

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Tehnostan d.o.o.

Sukladno odredbama članaka 5. i 7. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva,  Tehnostan d.o.o. izradio je "Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Tehnostan d.o.o." s "Popisom javnog dokumentarnog gradiva Tehnostan d.o.o. s rokovima čuvanja".

Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom (u daljnjem tekstu: Pravila) Tehnostan d.o.o. uređuju se sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju. Tehnostan d.o.o., te o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama.

Sastavni dio ovih Pravila je Popis dokumentarnog gradiva Tehnostan d.o.o. s rokovima čuvanja koji obuhvaća sve vrste gradiva koje nastaju ili bi mogle nastati radom Tehnostan d.o.o., odnosno sve vrste gradiva kojih je Tehnostan d.o.o. u posjedu.

Državni arhiv u Vukovaru odobrio je primjenu navedenih Pravila Rješenjem od 11. listopada 2021. godine. Ova Pravila stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči, tj. na mrežnim stranicama Tehnostan d.o.o.


Naziv Format Veličina Download
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom pdf 3,515 kB
Popis dokumentarnog gradiva pdf 1,173 kB