Dimnjačarstvo

Česta pitanja

Smijem li ja sam čistiti svoj dimnjak?

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu te Odluci o organizaciji i radu dimnjačarske službe grada Vukovara sve dimnjake na području grada Vukovara mora čistiti ovlašteni dimnjačar u za to predviđenim rokovima.

Koliko često dimnjačar mora čistiti dimnjak?

Prema Odluci o organizaciji i radu dimnjačarske službe grada Vukovara dimnjaci se čiste kako slijedi:

  • Dimnjaci na koje je spojeno trošilo na kruto ili tekuće gorivo u privatnim kućama čiste se 1 puta u sezoni grijanja
  • Dimnjaci na koje je spojeno trošilo na kruto ili tekuće gorivo u stambenim zgradama čiste se 4 puta u sezoni grijanja
  • Dimnjaci na koje je spojeno trošilo na plin u privatnim kućama čiste se 1 puta u sezoni grijanja
  • Dimnjaci na koje je spojeno trošilo na plin u stambenim zgradama čiste se 2 puta u sezoni grijanja

Što učiniti ukoliko dođe do požara dimnjaka?

Smanjiti dotok zraka (prigušiti vatru u peći) , ne otvarati vrata dimnjaka i pozvati vatrogasce ( telefon 193 ili 112)

VAŽNO!

Dimnjak ne gasiti sa vodom zbog mogućnosti nastanka eksplozije!

Kako ispravno ložiti drva?

Kod loženja na drva bitno je nekoliko stvari:

  • da su dimnjak, ložište i dimovodna cijev ispravni
  • DA SU DIMNJAK, LOŽIŠTE I CIJEV ČISTI
  • da su drva suha
  • da su dimnjak i ložište usklađeni
  • da ložište ima dovoljno zraka za izgaranje

Kada dolazi dimnjačar?

Dimnjačari obilaze teren u tijekom cijele godine između 8.00 h i 14.00 h, te će svaku kuću i zgradu obići onoliko puta koliko to nalaže Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe grada Vukovara. Ukoliko Vam treba dimnjačar a ne želite ga čekati javite se na telefon 032/450-300 ili na mail dimnjacari@tehnostan-vukovar.hr te naručite usluge dimnjačara u terminu koji Vama odgovara.