Toplinarstvo

Djelatnost kupca toplinske energije

Djelatnost kupca toplinske energije predstavlja djelatnost koja je različita od energetske djelatnosti, a obuhvaća stručno upravljanje, rukovanje, održavanje unutarnjih instalacija, isporuku toplinske energije radi obračuna toplinske energije, te izdavanje računa krajnjem kupcu u zgradi/građevini u samostalnom, zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu, na temelju ugovora o potrošnji toplinske energije, sklopljenim s ovlaštenim predstavnikom suvlasnika.

Kupac toplinske energije je pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika  zgrade/građevine obavlja djelatnost kupca u samostalnom, zatvorenom i centralnom toplinskom sustavu,

Svaka pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost kupca toplinske energije upisuje se u registar kupaca koji vodi Agencija (HERA)