Prigovori

Prigovori

U cilju pružanja što kvalitetnijih usluga, eventualne prigovore/reklamacije na naše poslovanje možete podnijeti:

1. Pismenim putem

adresa za dostavu:
Tehnostan d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 23 32000, Vukovar

2. Izravno

putem urudžbenog zapisnika Tehnostana d.o.o. na adresi Dr. Franje Tuđmana 23, 32000, Vukovar

 3. E-mailom

na internet adresu tehnostan@tehnostan-vukovar.hr

 4. faksom

na broj 032 441 677

Navedeno je sukladno čl.8. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07)